Tag peserta

Mengenal Seni Mendidik Dengan Cara Berfikir Tingkat Tinggi (HOTS)

Kita tidak perlu khawatir lagi akan adanya perubahan kurikulum di dunia pendidikan. Perubahan tersebut adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Kurikulum 2013 (ataupun kurikulum kedepannya) akan turut serta membawa perubahan dan warna tersendiri dalam dunia pendidikan. Pada kurikulum 2013…