Tag Peternakan

Pertanian-terpadu

Mewujudkan Pertanian Bebas Limbah dengan Sistem Pertanian Terpadu

Pertanian yang baik pada hakikatnya ialah yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam pada kegiatannya, sehingga kandungan unsur hara dan energi tetap seimbang. Keseimbangan tersebut akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan secara efektif dan efisien. Pertanian terpadu muncul…